Μπορούμε να παραδώσουμε και στην πόρτα σου σε περίπτωση που η επιχείρηση της επιλογής σου δεν σου παρέχει τέτοια δυνατότητα