Εγγραφή καταναλωτή
Στο συγκεκριμένο βίντεο προβάλετε ο τρόπος εγγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα του ordernet .
11 views
Ανάκτηση κωδικού
Το συγκεκριμένο βίντεο περιλαμβάνει οδηγίες για το πως μπορεί ένας  καταναλωτής να κάνει ανάκτηση του κωδικού του σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει.
7 views
Αλλαγή ή προσθήκη προσωπικών στοιχείων
Στο συγκεκριμένο Βίντεο θα βρείτε οδηγίες σχετικά με το πως κάποιος μπορεί να αλλάξει ή να προσθέσει κάτι στα προσωπικά του στοιχεία.
5 views
Οφέλη και πώς λειτουργεί το συστήμα
Στο συγκεκριμένο  βίντεο θα βρείτε πληροφορίες για το πως λειτουργεί το σύστημα σύσταση και τα οφέλη.
5 views
Τρόπος Παραγγελίας
Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δείτε πως ένας καταναλωτής μπορεί να πραγματοποίηση την παραγγελία του μέσω του ordernet.
7 views
Εγγραφή Εμπόρου
Στο συγκεκριμένο βίντεο περιγράφετε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κάνει την εγγραφή ο έμπορος στο ordernet.
0 views
Σύνδεση στο λογαριασμό εμπόρου και ανάκτηση κωδικού
Το βίντεο αυτό δείχνει πως μπορεί να κάνει ένας έμπορος ανάκτηση κωδικού σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει.
0 views
Βασικές ρυθμίσεις και καταγραφή στοιχείων εταιρείας
Το βίντεο αυτό δείχνει τις βασικές λειτουργίες και την καταγραφή στοιχείων της εταιρείας.
0 views
Η Κεντρική σελίδα επιχείρησης
Στο συγκεκριμένο βίντεο προβάλετε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η κεντρική σελίδα του ordernet .
0 views
Προσθήκη κατηγοριών και προϊόντων
Το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει πως ένας έμπορος μπορεί να φτιάξει τις κατηγορίες που επιθυμεί και πως μπορεί να πρόσθεση τα προϊόντα του.
1 views
Αλλαγή Banner Επιχείρησης
Το βίντεο αυτό δείχνει πως μπορεί ένας έμπορος να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί το banner της επιχείρησής του στο ordernet.
2 views