Μειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις πωλητών για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών